Historie

Historie Telčského domu sahá hluboko do minulosti a je dost pravděpodobné, že byl jedním z prvních domů, který stál ve městě Telči.

Město Telč bylo založeno pány z Hradce v roce 1339. V první polovině 13. století zde už byla, na místě dnešního Starého Města, osada a královský dvorec se strážnou věží a kostelíkem. Starobylá románská věž stojí dodnes, je součástí kostela sv. Ducha. A právě v blízkosti věže, na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, stojí dům číslo 31.

Bohužel roku 1530 vyhořela telčská radnice a s ní i celý městský archiv se všemi záznamy. Znovu se začalo zapisovat roku 1531.

Dům tu zcela jistě stál v období gotiky, ale nalezené románské stavební prvky ve sklepě naznačují, že jeho počátky sahají do doby dřívější. Lze se oprávněně domnívat, že byl i součástí areálu královského dvorce.

Za dobu existence se v Telčském domě vystřídal bezpočet majitelů. Byli mezi nimi významní telčští obchodníci, konšelé, řezník, spisovatel i mistr knoflíkářský. Dům proto sloužil různým účelům. Vařilo se zde pivo, uzavíraly se tady obchody a nějaký čas tu byla také sklářská a keramická dílna. Každý z majitelů dům upravoval dle svých potřeb a možností.

Novodobá historie Telčského domu se začala psát v roce 1995.

V tomtéž roce objevila dům sochařka Anna Hanzlová (11. 9. 1943 – 3. 12. 2005). I přesto, že byl ve značně zanedbaném stavu, zaujal ji natolik, že se rozhodla dům koupit a uvést do pořádku. Rekonstrukce trvala celých 11 let. Při rekonstrukci byl odhalen a zrestaurován např. krásně malovaný trámový strop, románské podzemí nebo staré vybavení domu.

Dům dostal, v roce 2004, Cenu města Telče za nejlépe zrekonstruovanou historickou budovu.

Dnes je v Telčském domě soukromé muzeum "Historie a legend z Telče a okolí".